apibedžioti

apibedžioti
apibedžióti tr. 1. apsmaigstyti: Lovelę žabom apibedžiójau, kad vištos nekastų Jnš. | refl. tr.: Apsibedžiok žabais daigus, kad vištos neiškastų Rm. 2. Jnš apkasioti: Obelytės reikia aplink apibedžióti, kad žolė neaugtų Pnd. \ bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžioti; užbedžioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apibedžioti — apibedžióti vksm. Apibedžiók dáigus žãbais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apibedžiojimas — sm. (1) → apibedžioti: 1. Nė apibedžiojimas nieko nepadėjo, vis tiek vištos iškasė Rm. 2. Jau anksti pavasarį prasideda medžių apibedžiojimas Grž. bedžiojimas; apibedžiojimas; išbedžiojimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibesti — apibèsti, apìbeda, apìbedė tr. 1. apsmeigti, apibedžioti: Griovį apìbeda, paskui kasa J.Jabl. Giliai apibẽdęs su šaknim išrausi Lnkv. 2. prk. apvilkti: Vaiką kuo apìbedei, ir gerai Ut. besti; apibesti; atbesti; įbesti; išbesti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskverbti — apskver̃bti, ia, àpskverbė tr. kastuvu aplink apkasti, apibedžioti, apvarpyti. | refl. tr.: Apsiskver̃bk žemę apei kelmą ir išrausi medį Žr. skverbti; apskverbti; atskverbti; įskverbti; išskverbti; nuskverbti; paskverbti; perskverbti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspriaudyti — tr. LVI125 apsmaigstyti, apibedžioti. spriaudyti; apspriaudyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbedžioti — tr. išvarpyti ligi kurios nors vietos: Lig tuo daiktu atbedžiok dar, ir užteks pupelėm žemės Ėr. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bedžioti — bedžioti, ioja, iojo tr. 1. badyti, smaigstyti: Jis darže apyniam virkščias bedžioja Ėr. 2. Brž kastuvu purenti žemę, varpyti, kasti: Eisiu daržo bedžioti Pnd. 3. prk. sodinti: Mes agurkus tai tris kartus bedžiojom Lnkv. bedžioti; apibedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbedžioti — tr. 1. išbadyti, išdurstyti: Kad nori susiūti šikšną, pirma išbedžiok su yla skylutes Ppl. 2. iškasioti, išvarpyti, išpurenti: Išbedžiok palangėj, sėsim taboką Skr. | refl. tr.: Tėvas pats gali išsibedžioti tabokai ežią žemės Pn. bedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubedžioti — tr. 1. bedžiojant nutraukyti: Nekišk arti prie daigo pagalio, šaknis nubedžiosi Rm. 2. išvarpyti, iškasioti: Jis jau pusę daržo nubedžiojo Pb. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabedžioti — tr. pasmaigstyti: Eik pabedžioti pagalių pamidoram, reikės priraišioti juos Pn. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžiot …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”